Studijní oddělení

Státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví se budou konat pro kruh č. 7 a č. 8 dnech 21., 22. a 24. 6. 2021.

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Gynekologie a porodnictví se bude konat 12. 7. 2021 v 9.00.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 31. 5. do 3. 6. 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 3. 5. do 6. 5. 2021.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví (12.–14. 4. 2021 a 21.–23. 6. 2021)

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie: 12.–16. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie: 27.–29. 4. 2021 a 23.–25. 6. 2021

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství (26.–30. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021)

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.