Studijní oddělení

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Chirurgie se bude konat 8. 9. 2020 v 9.00 hod.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat 13. a 14. 7. 2020.

Zveřejňujeme další termíny státních rigorózních zkoušek z Veřejného zdravotnictví.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat 23. 6. 2020 v 8.00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací pro studenty bakalářského oboru Všeobecná sestra se budou konat 4. 6. 2020 od 10.00 hod.

Opravné a doplňkové státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty se budou konat ve dnech 27. až 29. 5. 2020.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 15. 6., 17. 6., 18. 6. a 19. 6. 2020.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 18. do 21. května 2020.

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.