Studijní oddělení

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu je stanoven na 21. 12. 2020.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat 1. 2. až 4. 2. 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 30. 11. do 4. 12. 2020.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu proběhne 23.–27. 11. 2020.

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie.

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.