Přijímací zkoušky, místa a termíny konání

Vážení uchazeči!

Potěšilo nás, že jste si podali přihlášku na 2. lékařskou fakultu. Seznamte se prosím s informacemi o termínech a místě konání přijímacích zkoušek.

Kdy?

Termíny konání přijímacích zkoušek a veškeré další informace o přijímacím řízení najdete ve Studijním informačním systému (SIS).

Kde?

Budova ředitelství Fakultní nemocnice
v Motole. Foto: FNM

Přijímací řízení (písemné testy, ústní část, řádný i náhradní termín) se koná v budově děkanátu 2. lékařské fakulty a ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5). Spojení: linkou metra A do stanice metra Nemocnice Motol; ze stanice metra Anděl (linka metra B) autobusem č. 167; ze stanice metra Nové Butovice (linka metra B) autobusem č. 168, 184, 174 nebo 180 k FNM. Výstup z autobusů ve stanici Nemocnice Motol.

 

S dotazy se můžete obracet na paní Hedviku Hubáčkovou na adrese .

Přejeme vám mnoho úspěchů a těšíme se na vás.

Vydáno: 18. 5. 2016 / Poslední aktualizace: 7. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.