Rozdíly ve výsledcích alkoholové septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie související s pohlavím

Sex-Related Differences in Outcomes of Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy.

Veselka J, Faber L, Liebregts M, Cooper R, Kashtanov M, Hansen PR, Bonaventura J, Polakova E, Hansvenclova E, Bundgaard H, Ten Berg J, Jensen MK.JACC Cardiovasc Interv. 2021 Jun 28;14(12):1390-1392. doi: 10.1016/j.jcin.2021.03.066. IF: 11.195

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34167687/

Vydáno: 30. 6. 2021 / Upraveno: 3. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková