Úspěchy

Úspěch prof. Veselky v hodnocení Expertscape (2010–2021)

Podle hodnocení amerického serveru Expertscape patří prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., mezi „TOP“ 0,16 % nejvýznamnějších světových expertů pro problematiku subvalvulární aortální stenózy (hypertrofické kardiomyopatie). Celosvětově to značí 32. a v Evropě 8. místo. Pro diagnózu Hypertrophic Cardiomyopathy je na 35. místě celosvětově a na 7. místě v Evropě.

Ceny České kardiologické společnosti za rok 2020

V sekci To nejlepší z české kardiologie byla jako nejlepší práce vyhlášena publikace prof. MUDr. Josefa Veselky, CSc., v European Heart Journal (IF 23). MUDr. Petr Kala se umístil v soutěži výzkumných prací mladých kardiologů na 2. místě.

Úspěch na Cenách České kardiologické společnosti

V rámci výročního sjezdu České kardiologické společnosti byla naše mladá generace lékařů úspěšná v soutěži mladých kardiologů. MUDr. Jakub Honěk, Ph.D., a MUDr. Cyril Štěchovský obsadili první dvě místa a MUDr. Jiří Bonaventura místo čtvrté.

Pořádání výročního kongresu Annual World Congress of International College of Angiolgy (ICA) 2016 & PragueIntervention v Praze

Každoroční symposium PragueIntervention jsme v letošním roce spojili s výročním kongresem Annual World Congress of International College of Angiology 2016.

Pořádání výročního kongresu ICA 2016 v Praze je výrazem mezinárodního uznání prof. Josefu Veselkovi za letitou práci v oboru intervenční angiologie.

Doc. Petr Hájek se v roce 2016 stal jedním z viceprezidentů této organizace.

Pořádání výročního kongresu International College of Angiology 2016 a PragueIntervention v Praze

Každoroční symposium PragueIntervention jsme v letošním roce spojili s výročním kongresem Annual World Congress of International College of Angiology 2016. Pořádání výročního kongresu ICA 2016 v Praze je výrazem mezinárodního uznání prof. J. Veselkovi za letitou práci v oboru intervenční angiologie. Doc. P. Hájek se v roce 2016 stal jedním z viceprezidentů této organizace.

Vydání první interaktivní internetové učebnice v klinické medicíně Kardiovaskulární medicína

Napsali jsme učebnici Kardiovaskulární medicína, která je zdarma ke stažení na internetu (http://www.kv-medicina.eu), je určena pro mediky a adepty kardiologie. Kniha na 370 stranách poskytuje základy kardiologie, kardiochirurgie, angiologie a angiochirurgie, doplněné stovkami videosekvencí, obrázků, schémat a tabulek. Do současné doby zaznamenala učebnice téměř 3 300 stažení.

Přednáška v rámci Late Breaking Trials na kongresu ESC

Na „Late Breaking Trials“ kongresu Evropské kardiologické společnosti v Londýně jsme prezentovali data z evropského registru alkoholových septálních ablací (Euro-ASA Registry), který organizuje naše klinika. Tato práce byla současně přijata k publikaci v European Heart Journal (IF 15).

Symposium PragueIntervention I.–VII.

Od roku 2007 organizuje Kardiologická klinika každoroční symposium koronárních a nekoronárních intervencí: zaměřeno na klinickou praxi PragueIntervention, za aktivní účasti českých i zahraničních významných hostů z USA i Evropy (tento rok přednesli své přednášky prof. David Moliterno, prof. Vincent Sorrel a prof. Marek Malik).

Výzkum a ocenění

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., na Evropském kardiologickém kongresu v Amsterdamu prezentoval studii: Outcomes of alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a European multicentre and multinational study, která byla oceněna jako nejlepší původní práce v intervenční kardiologii. A současně zde MUDr. Jakub Honěk získal ocenění Challenging case award za kazuistiku: Alcohol septal ablation as a treatment of left ventricular outflow tract obstruction after mitral valve repair.

Léčebná péče

Jako první na světě jsme popsali zcela recentně spektroskopický průkaz embolizace lipidového jádra aterosklerotického plátu při karotickém stentingu.

Symposium PragueIntervention I.–VI.

Od roku 2007 organizuje Kardiologická klinika každoroční symposium koronárních a nekoronárních intervencí: zaměřeno na klinickou praxi PragueIntervention, a to za aktivní účasti českých i zahraničních významných hostů z USA i Evropy.

Výzkum a ocenění

V roce 2012 byly 2 naše studie zařazeny do Late Breaking Trials a Features Clinical Trials na kongresech TCT ve Washingtonu a Soulu. Pod naším vedením vznikl největší mezinárodní evropský registr pacientů léčených alkoholovou septální ablací s výsledky prezentovanými na kongresu Evropské kardiologické společnosti a americkém TCT.

Léčebná péče

Díky nepřímé mechanické srdeční masáži jsme jako první na světě resuscitovali pacienta po 90 min. zástavě oběhu při AIM. Pacient opustil nemocnici pouze s minimální dysfunkcí levé komory. Případ byl referován na TCT ve Washingtonu. Nepřímou, mechanickou srdeční masáž jsme posléze zavedli do rutinní klinické praxe.

Léčebná péče

Na klinice se provádí řada méně obvyklých výkonů, včetně katetrizačních implantací chlopní, katetrizační léčby vrozených srdečních vad nebo hypertrofické obstrukční kardiomyopatie. O některých z nich, které byly unikátní, bylo referováno na zahraničních kongresech a rovněž byly referovány v českém i mezinárodním písemnictví.

Výzkum a ocenění

Randomizovaná studie TIP 1 byla zařazena do Clinical Feature Trials na TCT – Transcatheter Cardiovascular Therapeutics v San Franciscu.

Katetrizační laboratoř

V roce 2010 jsme provedli 11 perkutánních implantací biologických chlopní do aortální pozice (TAVI) u velmi rizikových nemocných s aortální stenózou. Na naší klinice bylo doposud léčeno nejvíce pacientů v České republice pomocí alkoholové septální ablace při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii a pomocí implantace stentu do karotid.

Publikace: Kardiomyopatie

Veselka J, Linhartová K, Zemánek D et al. Kardiomyopatie. Galén, Praha, 2009, 160 s. Tato kniha vznikla týmovou prací a navazuje na naši vlastní monografii z roku 2006 „Hypetrofická kardiomyopatie a příbuzná témata“.

Research Award

Pracovníci kliniky získali ocenění Research Award na TCT Asia and Pacific, Seoul 2008, South Korea za příspěvek Veselka J, et al. Direct carotid artery stenting in high-risk patients is feasible, safe, and effective.