Úspěchy

Cena za nejlepší aktivní prezentaci Young Investigator Award na ICA 2016

|

V rámci kongresu ICA jsme v soutěži o nejlepší aktivní prezentaci v kategorii Young Investigators obsadili první dvě  místa a cenu Young Investigator Award získali dr. Tomašov a dr. Honěk (1. místo), dr. Jahnlová a dr. Bonaventura (2. místo).

Cena prof. Veselkovi za vědecké úspěchy od americké odborné společnosti

|

Za výzkum v oblasti hypertrofické kardiomyopatie a cévních onemocnění byla v roce 2016 prof. Josefu Veselkovi udělena cena Professor John B. Chang Research Achievement Award, udělovaná americkou společností International College of Angiology.

Úspěch prof. Veselky v hodnocení Expertscape (2010–2021)

|

Podle hodnocení amerického serveru Expertscape patří prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., mezi „TOP“ 0,16 % nejvýznamnějších světových expertů pro problematiku subvalvulární aortální stenózy (hypertrofické kardiomyopatie). Celosvětově to značí 32. a v Evropě 8. místo. Pro diagnózu Hypertrophic Cardiomyopathy je na 35. místě celosvětově a na 7. místě v Evropě.

Cena za nejlepší publikaci roku České kardiologické společnosti

|

V posledních pěti letech jsme obsadili jedno první, jedno druhé a jedno třetí místo v nejlepší kardiologické publikaci roku.

Ceny České kardiologické společnosti za rok 2020

|

V sekci To nejlepší z české kardiologie byla jako nejlepší práce vyhlášena publikace prof. MUDr. Josefa Veselky, CSc., v European Heart Journal (IF 23). MUDr. Petr Kala se umístil v soutěži výzkumných prací mladých kardiologů na 2. místě.

Prof. Veselka byl zvolen presidentem-elect americké International College of Angiology

|

Prof. Veselka byl zvolen presidentem-elect americké International College of Angiology.

Prof. Veselka prezidentem International College of Angiology

|

Přednosta kliniky prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., se v Ohio State House ve městě Columbus stal na dva roky prezidentem americké odborné společnosti International College of Angiology (ICA).

Prof. J. Veselka se stal prezidentem International College of Angiology (ICA)

|

Přednosta kliniky prof. J. Veselka se v Ohio State House ve městě Columbus stal na budoucí dva roky prezidentem americké odborné společnosti International College of Angiology (ICA).

Implantace chlopně z brachiálního přístupu

|

Provedli jsme katétrovou implantaci aortální chlopně cestou pravé arteria brachialis. Jedná se o další alternativu implantačního způsobu u tohoto výkonu, který byl použit poprvé na světě.

Úspěch na Cenách České kardiologické společnosti

|

V rámci výročního sjezdu České kardiologické společnosti byla naše mladá generace lékařů úspěšná v soutěži mladých kardiologů. MUDr. Jakub Honěk, Ph.D., a MUDr. Cyril Štěchovský obsadili první dvě místa a MUDr. Jiří Bonaventura místo čtvrté.

Cena za nejlepší publikaci roku České kardiologické společnosti pro prof. J. Veselku

|

V sekci To nejlepší z české kardiologie byla jako třetí nejlepší práce vyhlášena publikace prof. J. Veselky s názvem Effects of institutional experience on outcomes of alcohol septal ablatiion for hypertrophic obstructive cardiomyopathy (Can J Cardiol; IF=5,59).

Pořádání výročního kongresu Annual World Congress of International College of Angiolgy (ICA) 2016 & PragueIntervention v Praze

|

Každoroční symposium PragueIntervention jsme v letošním roce spojili s výročním kongresem Annual World Congress of International College of Angiology 2016.

Pořádání výročního kongresu ICA 2016 v Praze je výrazem mezinárodního uznání prof. Josefu Veselkovi za letitou práci v oboru intervenční angiologie.

Doc. Petr Hájek se v roce 2016 stal jedním z viceprezidentů této organizace.

Implantace chlopně z brachiálního přístupu

|

Provedli jsme katétrovou implantaci aortální chlopně cestou pravé arteria brachialis. Jedná se o další alternativu implantačního způsobu u tohoto výkonu, který byl použit poprvé na světě.

Pořádání výročního kongresu International College of Angiology 2016 a PragueIntervention v Praze

|

Každoroční symposium PragueIntervention jsme v letošním roce spojili s výročním kongresem Annual World Congress of International College of Angiology 2016. Pořádání výročního kongresu ICA 2016 v Praze je výrazem mezinárodního uznání prof. J. Veselkovi za letitou práci v oboru intervenční angiologie. Doc. P. Hájek se v roce 2016 stal jedním z viceprezidentů této organizace.

Přednášky mladých vědců byly oceněny americkou společností International College of Angiology

|

V rámci kongresu International College of Angiology (ICA) jsme v soutěži o nejlepší aktivní prezentaci v kategorii Young Investigators obsadili první dvě místa a cenu Young Investigator Award získali dr. Tomašov, dr. Honěk (1. místo), dr. Jahnlová a dr. Bonaventura (2. místo).

Vydání první interaktivní internetové učebnice v klinické medicíně Kardiovaskulární medicína

|

Napsali jsme učebnici Kardiovaskulární medicína, která je zdarma ke stažení na internetu (www.kv-medicina.eu), je určena pro mediky a adepty kardiologie. Kniha na 370 stranách poskytuje základy kardiologie, kardiochirurgie, angiologie a angiochirurgie, doplněné stovkami videosekvencí, obrázků, schémat a tabulek. Do současné doby zaznamenala učebnice téměř 3 300 stažení.

Prof. J. Veselka obdržel cenu Professor John B. Chang Research Achievement Award od americké odborné společnosti International College of Angiology

|

Za výzkum v oblasti hypertrofické kardiomyopatie a cévních onemocnění byla v roce 2016 prof. J. Veselkovi udělena cena Professor John B. Chang Research Achievement Award, udělovaná americkou společností International College of Angiology.

Cena za nejlepší publikaci roku České kardiologické společnosti

|
V soutěži o nejlepší českou kardiologickou publikaci roku 2014 jsme získali první a třetí místo (Eur Heart J – IF 15, JACC Cardiovasc Interv – IF 7), přičemž mezi prvními osmi publikacemi jich pět bylo z našeho pracoviště.

Přednáška v rámci Late Breaking Trials na kongresu ESC

|
Na „Late Breaking Trials“ kongresu Evropské kardiologické společnosti v Londýně jsme prezentovali data z evropského registru alkoholových septálních ablací (Euro-ASA Registry), který organizuje naše klinika. Tato práce byla současně přijata k publikaci v European Heart Journal (IF 15).

Symposium PragueIntervention I.–VII.

|

Od roku 2007 organizuje Kardiologická klinika každoroční symposium koronárních a nekoronárních intervencí: zaměřeno na klinickou praxi PragueIntervention, za aktivní účasti českých i zahraničních významných hostů z USA i Evropy (tento rok přednesli své přednášky prof. David Moliterno, prof. Vincent Sorrel a prof. Marek Malik).

Výzkum a ocenění

|
Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., na Evropském kardiologickém kongresu v Amsterdamu prezentoval studii: Outcomes of alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a European multicentre and multinational study, která byla oceněna jako nejlepší původní práce v intervenční kardiologii. A současně zde MUDr. Jakub Honěk získal ocenění Challenging case award za kazuistiku: Alcohol septal ablation as a treatment of left ventricular outflow tract obstruction after mitral valve repair.

Monografie

|

Josef Veselka Cardiomypathies: from basic research to clinical management. (Intech, 2012; 800 pages) byla oceněna rektorem UK jako nejlepší monografie 2. LF UK za rok 2012 a za 30 měsíců volného přístupu na internetu (open access) dosáhla více než 88.000 jednotlivých stažení, a to především zájemci z USA a Číny.

Aktivity v mezinárodních organizacích

|
Prof. MUDr. J. Veselka, CSc., je od roku 2010 viceprezident International College of Angiology (USA) a od letošního roku i generální sekretář ICA.

Léčebná péče

|
Jako první na světě jsme popsali zcela recentně spektroskopický průkaz embolizace lipidového jádra aterosklerotického plátu při karotickém stentingu.

Symposium PragueIntervention I.–VI.

|

Od roku 2007 organizuje Kardiologická klinika každoroční symposium koronárních a nekoronárních intervencí: zaměřeno na klinickou praxi PragueIntervention, a to za aktivní účasti českých i zahraničních významných hostů z USA i Evropy.

Výzkum a ocenění

|
V roce 2012 byly 2 naše studie zařazeny do Late Breaking Trials a Features Clinical Trials na kongresech TCT ve Washingtonu a Soulu. Pod naším vedením vznikl největší mezinárodní evropský registr pacientů léčených alkoholovou septální ablací s výsledky prezentovanými na kongresu Evropské kardiologické společnosti a americkém TCT.

Léčebná péče

|
Díky nepřímé mechanické srdeční masáži jsme jako první na světě resuscitovali pacienta po 90 min. zástavě oběhu při AIM. Pacient opustil nemocnici pouze s minimální dysfunkcí levé komory. Případ byl referován na TCT ve Washingtonu. Nepřímou, mechanickou srdeční masáž jsme posléze zavedli do rutinní klinické praxe.

Sympozium PragueIntervention I.–V.

|

Od roku 2007 organizuje Kardiologická klinika mezinárodní symposium PragueIntervention, na kterém každoročně přednáší významné osobnosti kardiologie z ČR i zahraničí.

Výzkum a ocenění

|

Randomizovaná studie TIP 1 byla zařazena do Clinical Feature Trials na TCT – Transcatheter Cardiovascular Therapeutics v San Franciscu.

Publikace: Kardiomyopatie

|

Veselka J, Linhartová K, Zemánek D et al. Kardiomyopatie. Galén, Praha, 2009, 160 s. Tato kniha vznikla týmovou prací a navazuje na naši vlastní monografii z roku 2006 „Hypetrofická kardiomyopatie a příbuzná témata“.

Léčebná péče

|
Na klinice se provádí řada méně obvyklých výkonů, včetně katetrizačních implantací chlopní, katetrizační léčby vrozených srdečních vad nebo hypertrofické obstrukční kardiomyopatie. O některých z nich, které byly unikátní, bylo referováno na zahraničních kongresech a rovněž byly referovány v českém i mezinárodním písemnictví.

Research Award

|
Pracovníci kliniky získali ocenění Research Award na TCT Asia and Pacific, Seoul 2008, South Korea za příspěvek Veselka J, et al. Direct carotid artery stenting in high-risk patients is feasible, safe, and effective.

Katetrizační laboratoř

|
V roce 2010 jsme provedli 11 perkutánních implantací biologických chlopní do aortální pozice (TAVI) u velmi rizikových nemocných s aortální stenózou. Na naší klinice bylo doposud léčeno nejvíce pacientů v České republice pomocí alkoholové septální ablace při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii a pomocí implantace stentu do karotid.