Výuka

Distanční výuka

Výuková videa naleznete na YouTube kanálu Kardiologické kliniky

Rozpis výuky kardiologie na Kardiologické klinice 2. LF UK

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
4. ročník
  Interna I
5. ročník
  Interna II
  Kardiovaskulární medicína

Výuka kardiologie probíhá pro studenty 2. LF UK v rámci výuky vnitřního lékařství ve spolupráci s Interní klinikou (3. a 4. ročník) a samostatně v 5. ročníku s názvem „Kardiovaskulární medicína“ ve spolupráci s Klinikou kardiovaskulární chirurgie.
 

3. ročník

  • v rámci výuky Vnitřního lékařství (2x přednáška základy EKG)

5. ročník

  • 10 dní blokové výuky předmětu Kardiovaskulární medicína
     
  • je zaměřena na získání teoretických znalostí v celém rozsahu kardiovaskulární medicíny (preventivní kardiologie, zánětlivá onemocnění srdce, angiologie a srdeční a cévní chirurgie), a zároveň je doplněna praktickou výukou na kardiochirurgickém, arytmologickém oddělení a invazivních sálech


Volitelný předmět pro 5. a 6. ročník: Vybrané kapitoly z klinické kardiologie

  • předmět je koncipován jako volitelný k doplnění informací získaných během výuky kardiologie na 2. LF UK. Je zaměřen na přehled nejnovějších poznatků v dané problematice spojených s konkrétní prezentací klinických případů. Předmět je určen studentům hlavně vyšších ročníků (od 4. ročníku, optimálně 5. a 6. ročník) po absolvování interní propedeutiky a optimálně farmakologie.
     

Přednáška: 16.00–16.45, každé dle rozpisu

Poslední aktualizace: 4. 10. 2021 / Administrátor