Meziuniverzitní projekt spolupráce a společná laboratoř UK 2. LF s FBMI ČVUT

V roce 2006 byl realizován rozvojový projekt MŠMT, v jehož rámci byla zřízena společná laboratoř 2. LF a fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Laboratoř byla vybavena špičkovou technologií, jejímž základem jsou vývojové systémy video-okulografie (VOG) a stabilometrie, a byl v ní zahájen společný projekt doktorského studia, kdy na daném tématu spolupracuje student doktorského studia neurověd a student doktorského studia biomedicínského inženýrství.