Povolené absence

Za celý předmět Neurologie (Neurologická klinika + Klinika dětské neurologie) jsou omluveny maximálně dva dny nepřítomnosti na výuce.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor