Doporučená literatura

Výukové materiály pro neurologii 2014–2015

základní

Ambler Z.: Základy neurologie (Galén)
Komárek V., Zumrová A. a kol.: Dětská neurologie: vybrané kapitoly (Galén)
Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. a kol.: Neurologie (Galén)

doplňkové

Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.: Klinická neurologie – obecná část (Triton)
Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.: Klinická neurologie – speciální část I. a II: (Triton)
Fuller G.: Neurologické vyšetření snadno a rychle (Grada)
Komárek V.: Epileptické záchvaty a syndromy (Galén)
doporučená literatura studijního programu v angličtině (odkaz)

přístupné a doporučené výukové materiály 1. lékařské fakulty

http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/ucebnice/VL/ucebnice_VL.html
https://el.lf1.cuni.cz/neurologie

Doporučená literatura pro studijní program v angličtině

Multimediální atlas neurologických příznaků a syndromů

 

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor