Výuka

Anotace výuky neurologie
 
Výuka neurologie je zaměřena na nejzávažnější choroby nervového a pohybového systému v dětství a dospělosti. Vychází z vývojových aspektů neurologie a potřeb primární péče. Využívá seminářů, kasuistik a výuky klinických dovedností u lůžka.
Povolené absence
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Fyziologie
3. ročník
  Klinická propedeutika
5. ročník
  Neurologie
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Neurologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Klinická propedeutika
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii

Volitelné předměty pro 4.–6. ročník
Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii MUDr. Tomek 3.–7. 11. 2014
Vybrané kapitoly z neurologie v ordinaci praktického lékaře doc. Bojar 24.–28. 11. 2014
Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech doc. Marusič 26.–30. 1. 2015
Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění doc. Jeřábek 16.–20. 3. 2015
Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii MUDr. Tomek 25.–29. 5. 2015
Vybrané kapitoly v dětské neurologii (KDN) MUDr. Zumrová 1.–5. 6. 2015

Neurologie nad rámec povinného curricula
Zájemci o neurologii z řad studentů naší fakulty mají možnost zúčastnit se práce specializovaných poraden kliniky. V nich se seznámí s neurologickou problematikou do větší hloubky, mají také možnost zúčastnit se práce na konkrétních výzkumných projektech. V případě zájmu kontaktujte vedoucí jednotlivých center na zde uvedených e-mailech.

Doporučená literatura

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor