Monografie Farmakorezistentní epilepsie

Brázdil M, Hadač J, Marusič P a kolektiv: Farmakorezistentní epilepsie, Triton 2004, 272 str., ISBN: 80-7254-562-0. Pracovníci kliniky se podíleli na vzniku monografie, která je v české odborné literatuře prvním obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě záchvaty přetrvávají.