Vedoucí jednotlivých center

Centrum pro kognitivní poruchy
Vedoucí: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kontaktní mail: @email

Centrum pro epilepsie
Vedoucí: doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Kontaktní mail: @email

Iktové centrum (cerebrovaskulární poradna)
Vedoucí: prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Kontaktní mail: @email

Neuro-otologické centrum (vestibulární poradna)
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Kontaktní mail: @email

Centrum pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění
Vedoucí: MUDr. Eva Meluzínová
Kontaktní mail: @email

Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění
Vedoucí: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Kontaktní mail: @email

Poradna pro Parkinsonovu nemoc a jiné extrapyramidové choroby
Vedoucí: MUDr. Kateřina Zárubová
Kontaktní mail: @email

Centrum pro spinocerebelární ataxie
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Kontaktní mail: @email, @email

V případě dalších dotazů nebo zájmu o jinou problematiku či formu zapojení do činnosti kliniky kontaktujte, prosím, doc. MUDr. Jaroslava Jeřábka, CSc., případně sekretariát kliniky.

Vytvořeno: 14. 11. 2014 / Upraveno: 24. 5. 2016 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK