Ceny České kardiologické společnosti za rok 2020

V sekci To nejlepší z české kardiologie byla jako nejlepší práce vyhlášena publikace prof. MUDr. Josefa Veselky, CSc., v European Heart Journal (IF 23). MUDr. Petr Kala se umístil v soutěži výzkumných prací mladých kardiologů na 2. místě.