Ceny České kardiologické společnosti za nejlepší publikaci v letech 2019–2021

V sekci To nejlepší z české kardiologie byla jako nejlepší práce vyhlášena publikace prof. MUDr. Josefa Veselky, CSc., v European Heart Journal (IF = 23).