Prof. Veselka prezidentem International College of Angiology

Přednosta kliniky prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., se v Ohio State House ve městě Columbus stal na dva roky prezidentem americké odborné společnosti International College of Angiology (ICA).