Výroba a testování nanovlákenných polomasek

Ústav biofyziky 2. LF UK se již dlouhá léta zabývá výzkumem nanotechnologií, které se staly i standardní součástí výuky biofyziky, a téma nanovlákenných nosičů je i tématem jeho postgraduálních studentů. Je proto logickým důsledkem, že se Ústav biofyziky zapojil do boje proti pandemii koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19, výrobou prototypů a testováním antivirotické nanovlákenné polomasky.