Povolené absence

Vzhledem k Opatření děkana č. 1/2011 je rozsah absencí z povinné části výuky (omluvitelný nemocí nebo jinými závažnými důvody) 20 % objemu výuky příslušného předmětu.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor