Výuka

Povolené absence
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Biofyzika
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Základy biofyziky
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Biofyzika
 
Tkáňové a proteinové inženýrství
Volitelný předmět doporučený pro 3. a 4. ročník
Sylabus

Podrobné informace a další materiály všech předmětů, vyučovaných na Ústavu biofyziky, jsou umístěny na Moodle UK pro výuku 1 / 2. lékařská fakulta / Ústav biofyziky.
 
Odkazy na studijní materiály, související s biofyzikou, naleznete na portálu Biofyzika na společném projektu lékařských fakult WikiSkripta.
 
Uživatelské účty mezi projekty „moodle“ a „WikiSkripta“ nejsou provázány, pro aktivní účast v projektu „WikiSkripta“ se musíte zvlášť registrovat.

Vydáno: 14. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 17. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor