Vydání učebnice Neurologie

V roce 2019 vyšla dlouho očekávaná učebnice Neurologie (hlavní editor prof. E. Růžička z 1. LF UK), na jejímž vzniku se kromě řady dalších autorů významně podíleli pracovníci kliniky: prof. P. Marusič jako jeden z editorů a autor kapitol, doc. J. Jeřábek, doc. A. Tomek a dr. O. Chudomel jako autoři kapitol. Moderně koncipovaná a strukturovaná učebnice je primárně určena pregraduálním studentům, ale stala se vyhledávaným základním zdrojem informací i pro začínající lékaře oboru. Náklad prvního vydání byl velmi rychle rozebrán, a proto bylo v roce 2021 vydáno druhé, rozšířené vydání. Ve výhledu je příprava třetího vydání, které bude již v elektronické verzi.