Uspořádání konference XLII. dny lékařské biofyziky

Účastníci XLII. Dnů lékařské biofyziky před hotelem Theresia v Kolíně

Ústav biofyziky 2. LF UK se stal pořadatelem XLII. dnů lékařské biofyziky: http://www.biofyzika.eu/ – třídenní odborné konference, které se účastní biofyzikální ústavy všech českých a slovenských lékařských a příbuzných fakult a dalších pracovišť. Do Kolína, kde se DLB konaly, se ve dnech 29.–31. května 2019 sjela téměř stovka účastníků (včetně studentů PGS) a prezentováno bylo více než 60 příspěvků. Konference se konala pod záštitou rektora UK prof. T. Zimy, děkana 2. LF UK prof. V. Komárka a starosty města Kolína V. Rakušana.