RedCap pro Motol

Pracovníci kliniky a zejména doktorand MUDr. Ondřej Lerch se podíleli na zprovoznění a adaptaci platformy REDCap a umožnění přístupu pro další pracoviště ve FN Motol. Tato platforma umožňuje vedení vědeckých klinických databází v rámci pracovišť nemocnice, ale i zabezpečené napojení na mezinárodní databáze, např. v rámci Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění.