Prof. J. Laczó předsedou oborové rady Neurovědy

Prof. Jan Laczó byl jmenován garantem doktorského studijního programu Neurovědy a stal se zároveň předsedou oborové rady tohoto programu. Oborová rada organizuje a hodnotí studium několika stovek doktorandů ze všech pražských lékařských fakult i z řady ústavů Akademie věd ČR. V září 2020 získal tento DSP akreditaci (na 10 let) a v rámci toho se podařilo navýšit počet zástupců 2. LF UK v oborové radě.