Stálý nárůst případů Lymphogranuloma venereum v České republice v letech 2010 až 2015

Steady increase of lymphogranuloma venereum cases, Czech Republic, 2010 to 2015.

Rob F, Jůzlová K, Krutáková H, Zákoucká H, Vaňousová D, Kružicová Z, Machala L, Veselý D, Jilich D, Hercogová J. Eurosurveillance [online]. 2016;21(11):30165. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.11.30165. IF: 5.983

MUDr. Filip Rob

Publikaci představuje první autor, MUDr. Filip RobDermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Lymphogranuloma venereum (LGV) je sexuálně přenosné onemocnění způsobené invazivním typem Chlamydia trachomatis L1-L3. Toto onemocnění, které se vyskytuje převážně u HIV pozitivních mužů majících pohlavní styk s muži, je posledních více než 10 let endemické v některých částech západní Evropy (Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko). Ačkoliv existují četné publikace o epidemiologii této infekce v západní Evropě, první případ tohoto onemocnění ve střední a východní Evropě byl diagnostikován až v roce 2010 v České republice (ČR). Od té doby počet odhalených případů v ČR stále roste až na 40 případů v roce 2015. Tato práce čerpá data z případů LGV diagnostikovaných na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, na které bylo dosud diagnostikováno 95 % všech případů této infekce v ČR. Publikace jako první přináší dlouhodobá data o této infekci ze státu v regionu střední a východní Evropy a jejím cílem je upozornit, že i v tomto regionu se onemocnění rychle šíří. Z našich výsledků je patrné, že charakteristika průběhu onemocnění i infikovaných pacientů je obdobná jako ve studiích ze západní Evropy. Onemocnění se nejčastěji projevuje poměrně závažnou proktitidou a může imitovat i idiopatický střevní zánět. Vzhledem k tomu, že lékaři o tomto onemocnění často nemají znalosti, objevuje se i v naší kohortě skupina pacientů, která byla dlouho neúspěšně léčena jako idiopatický střevní zánět. Dermatologové, proktologové a gastroenterologové v našem regionu by si proto měli být více vědomi tohoto onemocnění, zvláště při náhle vzniklých proktitických obtížích u mladých mužů majících pohlavní styk s muži.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27020297

Vytvořeno: 16. 1. 2017 / Upraveno: 28. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková