Organizace výuky

Výuka probíhá v budově Dermatovenerologické kliniky 2.LF a FN Bulovka (pavilon 9). Semináře probíhají v 6. patře kliniky (knihovna), praktická výuka probíhá na lůžkovém oddělení (2. patro) a ambulancích (3., 4. a 5. patro).

Sekretariát kliniky se nachází ve 4. patře. Výuka začíná v 8 hodin (pokud není rozvrhem uvedeno jinak) a je rozdělena mezi praktika a semináře. Praktika na ambulancích v odpoledních hodinách jsou nepovinná (během nich je případně možnost nahradit nepřítomnost ve výuce – po dohodě se sekretářkou 266082359).

Žádáme studenty, aby s sebou na kliniku měli bílý plášť, jmenovku (ISIC, průkaz studenta) a přezůvky. Bez těchto pomůcek se nemohou zúčastnit vyšetřování pacientů.

Absence jsou povoleny dle aktuálního nařízení děkana fakulty.

Podmínky zápočtu:
- absolvování alespoň 85 % stáží a výuky
- úspěšné složení zápočtového testu skládající se z 10 klinických fotek základních  diagnóz v dermatologii (minimálně 7 správných odpovědí z 10)

Zkouška:
- 3 otázky, na které má student přípravu
- doplňující otázky bez přípravy

Vytvořeno: 21. 7. 2014 / Upraveno: 20. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor