Úspěchy

Podíl na monografii Infekce HIV

Sepsání kapitoly Sexuálně přenosné infekce u HIV pozitivních osob.

ROB, Filip. Sexuálně přenosné infekce u HIV pozitivních osob. In: JILICH, David. Infekce HIV Praha: Maxdorf, 2021, s. 108–129.

European LGV genotyping project

Klinika se účastnila evropského projektu genotypizace kmenů lymphogranuloma venereum (LGV), ve kterém bylo zapojeno 9 významných venerologických evropských center z 9 zemí (ČR, Rakousko, Francie, Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Maďarsko, Slovinsko a Švédsko). Výsledkem byla publikace ve významném časopise Microbial Genomics.

Prof. J. Hercogová hlavní autorkou učebnice Klinická dermatovenerologie

Prof. J. Hercogová je hlavní autorkou nejrozsáhlejší české a slovenské učebnice dermatovenerologie Klinická dermatovenerologie, která byla dosud vydána (dva díly, 1 736 stran). 76 spoluautorů ze všech klinik v ČR a ze dvou ve SR a další autoři, 1 658 barevných fotografií, 256 histopatologických fotografií, 540 tabulek. Vydala Mladá fronta v roce 2019.

První případ ulcus molle v ČR

V září 2017 byl poprvé v ČR diagnostikován případ ulcus molle. Jedná se o čtvrtou z pěti povinně hlášených sexuálně přenášných infekcí. Případ byl diagnostikován na základě spolupráce s Klinikou infekčních nemocí a Mikrobiologického odd. Nemocnice Na Bulovce. Publikován byl v Int J STD AIDS. 2018 Jan 1:956462418774700.

On-line poradna www.bezlupenky.cz

V roce 2015 jsme otevřeli spolu se Společností psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE) jedinou on-line poradnu, kde lékaři z naší a brněnské kliniky odpovídají do 24 hodin dotazy pacientů. Návštěvnost za rok byla 10 tisíc dotazů.

Dermatovenerologické ambulance v IKEM Praha

Od prosince 2012 ambulují dermatologové kliniky Nemocnice Na Bulovce v IKEMu pro pacienty po transplantaci solidních orgánů. Cílem je včasné odhalení kožních nádorů a infekcí u těchto nemocných. Problematice se mj. věnují dvě doktorandky v rámci Ph.D.

První případ lymphogranuloma venereum v České republice

Dermatovenerologická klinika a Klinika infekčních nemocí spolu s RL pro chlamydie diagnostikovaly v letech 2010–2011 první případ sexuálně přenosné nemoci lymphogranuloma venereum v ČR (First detection of Chlamydia trachomatis LGV biovar in the Czech Republic, 2010–2011. Vanousova D, Zakoucka H, Jilich D, Rozsypal H, Stankova M, Zufanova S, Vojackova N, Hercogova J, Marvan J, Machala L. Euro Surveill. 2012 Jan 12;17(2).

Zvolení prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie

V říjnu 2010 byla na kongresu European Academy of Dermatology and Venereology zvolena prof. Jana Hercogová prezidentkou této největší evropské odborné společnosti, do funkce nastoupí 30. 9. 2012 a bude ji vykonávat po dobu dvou let, nyní je členkou výkonného výboru jako President-Elect.

Zařazení mezi Čechy roku 2010

Prof. Jana Hercogová byla v prosinci 2010 zařazena mezi 24 osobností, které vyhlašuje každoročně deník DNES. Mezi osobnostmi byli např. Jan Svoboda, Dominik Duka, Petr Nečas, Alena Šrámková, Jan Plovajko, Štefan Margita, Eva Zaoralová, Jan Svěrák, Lucie Bílá.

Monografie

HERCOGOVÁ, Jana. Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce 1937–2007, Praha, Akát, 1. vyd., 2007, 57 s.