Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU) pro léčbu svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře. Aktualizace pro rok 2016

EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder: Update 2016.

Babjuk M, Böhle A, Burger M, Capoun O, Cohen D, Compérat EM, Hernández V, Kaasinen E, Palou J, Rouprêt M, van Rhijn BW, Shariat SF, Soukup V, Sylvester RJ, Zigeuner R. European Urology. 2017 Mar;71(3):447–461. doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.041. Epub 2016 Jun 17. IF: 16.265

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Publikaci představuje první autor prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Doporučené postupy EAU jsou připravovány podle přesně dané metodiky vycházející z principů medicíny založené na důkazech a představují dnes nejkomplexnější a nejkvalitnější materiál tohoto charakteru v urologii. Tato konkrétní práce shrnuje doporučení EAU pro diagnostiku a léčbu svalovinu neinfiltrujících nádorů měchýře. Přináší doporučení pro jednotlivé klinické situace, včetně vyjádření úrovně publikovaných důkazů, kterou máme pro danou situaci k dispozici.

Na článek reagoval přední americký urolog, profesor Harry Herr z New Yorku, který diskutoval definici selhání intravezikální léčby BCG vakcínou. Autoři v následné reakci úspěšně obhájili své původní doporučení.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27324428

Reakce na dopis prof. Herra: http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(16)30881-8/fulltext

Vytvořeno: 14. 3. 2018 / Upraveno: 3. 8. 2018 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková