Vědecké projekty a prezentace

Výzkumné projekty a studie probíhající na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol

IGA MZ ČR: NT/12414-5
Název projektu: Význam genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit jako potenciálních prognostických a prediktivních faktorů u germinálních nádorů varlat
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doba řešení: 2011–2015

IGA MZ ČR: NT/12417-5
Název projektu: Využití mikroRNA, mRNA a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doba řešení: 2011–2015

IGA MZ ČR: NT/13472-4
Název projektu: Vytvoření sérové banky dlouhodobě sledovaných pacientů s karcinomem prostaty s možností ověření spojitosti nově identifikovaných onkomarkerů s prognózou onemocnění
Hlavní řešitel: MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2015

IGA MZ ČR: NT/11415-5
Název projektu: Aktivita katepsinu B u karcinomu močového měchýře
Hlavní řešitel: MUDr. Pavel Dušek, Ph.D.
Doba řešení: 2010–2014

PRVOUK: P48
Název projektu: Rozvoj moderní operační léčby a imnuoterapie solidních nádorů
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doba řešení: 2012–2016

Interní grant FN Motol
Název grantu: Výzkum biologického chování karcinomu prostaty na základě reprezentativních analýz konzervovaných vzorků tkáně, séra a moče dlouhodobě sledované kohorty mužů v různých režimech terapie karcinomu prostaty
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doba řešení: 2012–2017


Prezentace:

Přílohy
Poslední aktualizace: 14. 10. 2021 / Administrátor