Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
5. ročník
  Urologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Opatření přednosty – rozsah absencí

Vydáno: 14. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor