Vyhodnotili jsme úspěchy pracovišť za roky 2019–2021 a vyhlašujeme nejlepší

Rádi bychom vás seznámili s výsledky letošního hodnocení úspěchů pracovišť za kalendářní roky 2019 až 2021. Pro nezasvěcené stručná informace na úvod, oč se vlastně jedná. Hodnocení úspěchů vzniklo historicky jako jeden z parametrů hodnocení výkonu pracovišť, na jehož základě získá ústav nebo klinika část finančních prostředků, které může přednosta rozdělit do odměn.

Toto hodnocení umožňuje zohlednit aktivity pracovišť, které významně přispívají k dobrému obrazu naší fakulty, ale nejsou zahrnuty v základních parametrech výkonu, kterými jsou objem výuky včetně její kvality a publikační aktivita. Důležitým dopadem hodnocení také je, že přiměje pracoviště, aby se nad uplynulým rokem zamyslela a zveřejnila své největší úspěchy na webu. Často se tak dovídáme o významných aktivitách, které by jinak mohly uniknout pozornosti. Úspěchy jsou různorodé, a proto samozřejmě v rámci jednoho hodnocení vzájemně jen obtížně porovnatelné. Je významnějším úspěchem učebnice, nebo monografie, uspořádání mezinárodního kongresu, osobní ocenění, udělení patentu, zahraniční mise nebo významný úspěch v oblasti zdravotní péče?

Nelehkého úkolu porovnat neporovnatelné se každoročně ujímají docenti a profesoři naší fakulty a členové kolegia děkana, kteří úspěchy prezentované jednotlivými pracovišti za období uplynulých tří let bodují. V letošním roce se do hodnocení zapojilo 54 z nich a ohodnotili 196 úspěchů z celkových 212. Děkujeme!

A jak to letos dopadlo?

Nejlepších pět úspěchů

1

Po 41 letech jsme vydali první českou komplexní monografii o anesteziologii
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

17,7

2

Prof. Přemysl Jiruška obdržel Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021
Ústav fyziologie 2. LF UK

15,4

3

Prof. J. Veselka je prezidentem International College of Angiology (ICA)
Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

13,4

4

Prof. V. Chaloupecký oceněn medailí prof. Libenského – nejvyšší cenou České kardiologické společnosti
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

13,1

5

Disertační práce dr. Kouckého oceněna Cenou Wernera von Siemense
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

11,4

Nejlepších pět pracovišť

1

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

40,9

2

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

37,8

3

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

33,2

4

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

31,6

5

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

28,8

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na hodnocení v příštím roce, které proběhne opět v termínu od února do května.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkan pro personální záležitosti

Vytvořeno: 31. 5. 2022 / Upraveno: 22. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.