Po 41 letech jsme vydali první českou komplexní monografii o anesteziologii

Publikace Anesteziologie (nejen) k atestaci je po dlouhých 41 letech teprve čtvrtou ryze českou odbornou publikací, která pojednává problematiku anesteziologie komplexně. Tou první byla monografie legendárního Lva Spinadela, zakladatele prvního oddělení ARO v Československu (SPINADEL, L: Klinická anestesiologie. Praha, Naše vojsko, 1950). Následovaly Keszlerova Anesteziologie (KESZLER, H: Anesteziologie. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1965) a Drábkové Základy anesteziologie (DRÁBKOVÁ, J: Základy anesteziologie. Praha, Avicenum, 1981).

Naše učebnice je určena především lékařům, kteří se připravují ke specializační zkoušce z oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Jednotlivá témata i kapitoly byly zvoleny tak, aby pokryly celé spektrum anesteziologické péče v rozsahu přiměřeném a potřebném právě pro získání kvalifikace. Ne náhodou se většinou kryjí s novými teoretickými otázkami k atestaci, podle kterých se začne zkoušet na podzim 2022. Publikace navíc obsahuje i témata, která s vlastním podáváním anestezie souvisí jen okrajově, avšak doplňují a dokreslují komplexní problematiku anesteziologické péče v našich podmínkách. Právě volba a rozsah kapitol a to „něco navíc“ předurčuje tuto publikaci všem anesteziologům nehledě na délku jejich klinické praxe a erudici. Jistě bude užitečná i pregraduálním studentům se zájmem o náš obor.