Prof. Přemysl Jiruška obdržel Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021

Prof. Přemysl Jiruška obdržel cenu za úspěšné řešení grantového projektu Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě. Cílem projektu bylo rozpoznat změny v charakteru propojení, které by předpovídaly postižení kognitivních funkcí a rozvoj epilepsie. S využitím zobrazení mozku a EEG vyšetření byly vypracovány metody, s jejichž pomocí bylo možné identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem závažnějšího poškození kognitivních funkcí a rozvoje epilepsie. Jeden ze zásadních objevů představoval popis změn v chování epileptických sítí před záchvatem. Výsledky prokázaly, že záchvaty jsou předcházeny ztrátou stability epileptických sítí, kterou lze navíc změřit. Provedená pozorování umožnila sjednotit řadu současných teorií (často i protichůdných) o mechanismech vzniku epileptických záchvatů. Ve spolupráci s týmem australských vědců byl učiněn objev, že změny ve stabilitě epileptických sítí a riziko záchvatů kolísají v řádu dnů, týdnů a měsíců. Tyto objevy otevírají nové možnosti pro stanovení rizika vzniku záchvatů, přesné nastavení léčebné neurostimulace v závislosti na úrovni mozkové stability a hledání nových způsobů léčby epilepsie.