Články

Opatření děkana č. 1/2023

24. 1. 2023

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 24. 1. 2023
Účinnost: od 24. 1. 2023

 

Gestor: Oddělení Ph.D. studia