Články

Peli-Cannes 2024

Radan Keil: PR a zevní vztahy fakulty | PeliCast ep. 023

Přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. Radan Keil je nejen špičkovým odborníkem na gastroenterologii, ale i nadšeným horolezcem a fanouškem paraglidingu. Jak mu jeho koníček pomáhá zvládat stres v práci? Jak přišel ke svojí další funkci, proděkana pro vnější vztahy? A v čem všem má prsty fakultní PR?

Přístup vyučujících byl skvělý, říká o své Erasmus zkušenosti ze Sorbonny Klaudie Angerová

12. 4. 2024
Štítky

Dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ 2024/25 má termín 5. května. A volné je i jedno místo na Sorbonně. Klaudie Angerová ze 6. ročníku Všeobecného lékařství strávila v rámci programu Erasmus semestr na této věhlasné pařížské univerzitě. Dokonce se jí povedlo seskládat rozvrh tak, že si nemusela rozkládat ročník.