Články

Ljubljana je ljubljena

24. 5. 2023

Studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství Lenka Levická končí svou Erasmus stáž ve slovinské Ljublani. Píše esej a posílá fotografie.

Opatření děkana č. 7/2023

23. 5. 2023

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2023/2024 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 23. 5. 2023
Účinnost: od 23. 5. 2023
Gestor: Studijní oddělení
 

PeliCast s prof. Davidem Kachlíkem

23. 5. 2023

Co přináší spojení anatomie, histologie a embryologie do jednoho předmětu? Na to se ptal prof. Josef Zámečník přednosty Ústavu anatomie 2. LF UK prof. Davida Kachlíka. O tom jak se poprat s největším strašákem prvního ročníku na medicíne se dozvíte v dalším díle PeliCastu.

Vítězem 2. robotické olympiády se stal Sandro Vadovič

23. 5. 2023

Prsty do joysticků, opřít čelo, sešlápnout pedál a soustředit se. Pak jemná hodinářská práce, neztratit oční kontakt. Každá vteřina se počítá. Tím si prošel každý student či studentka, kteří se rozhodli vstoupit do druhého ročníku Robotické olympiády. U konzole se vystřídalo 134 mediků.

Stereotypy, předsudky, skloubení pracovního a osobního života, a také sexuální obtěžování. I to jsou důvody, proč ženy odcházejí z vědy

23. 5. 2023

Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy... „Jsou změny, které musíme zavést, abychom nepřicházeli o špičkové vědkyně v českém prostředí a vytvořili jsme bezpečné pracovní podmínky pro všechny,“ píše dr. Zuzana Střížová z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v záznamu z panelové diskuze L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Medici na ulici sbírají ocenění

18. 5. 2023

Mezinárodní SozialMarie 2023 či tuzemská Brána k druhým 2023. Dvě ocenění, kterých se v poslední době dostalo studentské aktivitě Medici na ulici. Ti poskytují bezplatnou zdravotní péči a konzultace lidem bez domova a zároveň se snaží bořit mýty o bezdomovectví.