Prof. V. Chaloupecký oceněn medailí prof. Libenského – nejvyšší cenou České kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. (obr. 1), byl v roce 2020 oceněn za svůj celoživotní přínos české kardiologii Medailí prof. Libenského (obr. 2). Jedná se o nejvyšší ocenění České kardiologické společnosti dosud udělené pouze 30 laureátům, z nichž téměř polovina byla zahraničních. Po prof. Šamánkovi (2006) a prof. Kölbelovi (2014) se jedná o třetího takto vyznamenaného člena akademické obce 2. LF UK.

Obr. 1: Prof. Chaloupecký s křišťálovým srdcem České kardiologické společnosti

Prof. Chaloupecký s křišťálovým srdcem České kardiologické společnosti

Obr. 2: Libenského medaile

Libenského medaile