Úspěchy

Sedmé střešovické videokazuistiky z laparoskopie

Tradičně velkému zájmu se, tentokráte již v klasickém předvánočním čase, těšilo námi pořádané sympozium Střešovické videokazuistiky z laparoskopie.  Poprvé zde byl celý odborný blok věnován robotické chirurgii. Kongres se stal již každoročním úspěšným evergreenem a plánujeme jej v roce 2024 opakovat.

Prof. Kasalický a doc. Bělina spoluatory monografie Mařatkova gastroenterologie, oceněné cenou Jaroslava Jirsy

Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2021 a 2022 ve vědách lékařsko-farmaceutických získala v prosinci 2023 Mařatkova Gastroenterologie: patofyziologie, diagnostika, léčba. Spoluautory jednotlivých kapitol byli profesor Kasalický a docent Bělina z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, spolueditorem pak bývalý přednosta a velikán české chirurgie profesor Ryska.

18. narozeniny aneb plnoletost robotické chirurgie v ÚVN

V roce 2023 jsme oslavili 18. výročí robotické chirurgie v ÚVN. První urologické operace se na Da Vinci systému uskutečnily v roce 2005 a v lednu 2006 jsme provedli první robotickou cholecystektomii. Ke konci roku 2023 jsme dosáhli 5500 robotických operací celkem, z nichž 730 byly operace na trávicím traktu včetně jater a slinivky břišní.

Obnovené Jarní setkání v Lokti

Obnovili jsme Jarní (loni netradičně podzimní) setkání v Lokti se vzpomínkou na chirurgického velikána a dlouholetého přednostu naší kliniky prof. Miroslava Rysku. Souběžně probíhal i postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Na této prestižní akci vystoupili přední odborníci z oboru onkologické gastroenterologie včetně ministra zdravotnictví, profesora Válka.

Šesté střešovické videokazuistiky z laparoskopie

Po vynucené covidové pauze pokračuje Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v pořádání velmi úspěšného chirurgického sympozia Střešovické videokazuistiky z laparoskopie, letos proběhl 6. ročník. V roce 2023 bude další ročník probíhat již v tradičním předvánočním čase.

Zahájení programu robotické foregut chirurgie

V roce 2021 byl zaveden do praxe nový robotický systém da Vinci Xi, a navázal tak na 15letou historii roboticky asistovaných onkochirurgických operací v ÚVN dosud prováděných na systému da Vinci Si. S novým systémem byl po pilotní fázi rozšířen robotický program o rutinní provádění roboticky asistovaných operací nádorových onemocnění jícnu a žaludku. V roce 2021 bylo tímto přístupem operováno deset pacientů s velmi dobrými výsledky. V druhé polovině roku 2021 jsme rozšířili portfolio robotických výkonů na celou oblast nitrobřišní nádorové patologie.

Centrum miniinvazivních operačních postupů gastrointestinální a HPB chirurgie

V roce 2020 jsme dokončili implementaci miniinvazivních operačních postupů ve všech oblastech HPB chirurgie a gastrointestinální chirurgie. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN disponuje nyní kompletním spektrem miniinvazivních laparoskopických a torakoskopických výkonů prováděných odborníky jednotlivých specializovaných podoborů.

V oblasti břišní chirurgie naši specialisté operují miniinvazivními postupy zejména onkochirurgické pacienty s postižením hepatopankreatobiliární oblasti, pacienty s nádory kolorekta i ostatních částí trávicí soustavy. V oblasti hrudní chirurgie dominuje program komplexní léčby plicních metastáz kolorektálního karcinomu. Významných úspěchů dosahujeme v laparoskopické operační léčbě u pacientů s nespecifickými střevními záněty a v chirurgické léčbě obezity.

4. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie

V pondělí 3. 12. 2018 v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze úspěšně proběhlo již 4. sympozium věnované miniinvazivní laparoskopické chirurgii. Motem sympozia bylo stejně jako v letech minulých „Trick and Tips“ laparoskopických operací. Forma prezentací byla autory komentované video s následnou diskusí auditoria. Přednášející prezentovali své laparoskopické zkušenosti, operační postupy, řešení komplikací v oblasti horní části zažívacího traktu, zkušenosti z kolorektální chirurgie, operace kýl, bariatrické chirurgie a problematiky cholecystektomií a žlučových cest. Doc. L. Marko, přednosta II. Chirurgické kliniky SZU FNsP FDR z Bánské Bystrice, přednesl jako Lecture of the Art přenášku na téma Náš súčasný pohľad na GER a laparoskopickou fundoplikáciu.

Během sympozia si 96 účastníku vyslechlo celkem 16 velice zajímavých sdělení.

Akce byla zařazena jako vzdělávací akce do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Akce byla pořádána s podporou MO1012.

Hlavní pořadatelství sympozia Onkologie ve změnách pravidel a příležitostí

Pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha pořádala 12. dubna 2018 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN ve spolupráci se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Českou onkologickou společností ČLS JEP a Odbornou sekcí HPB Chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP již XXVII. jarní sympozium Loket 2018 na zámku Zbiroh a 13. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Akce se zúčastnilo 75 účastníků, byla zařazena do vzdělávacích akcí do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Sympozium bylo pořádáno s podporou MO1012.

1. Evropský kongres chirurgů v Praze (1. CECS – 1st Central European Congress of Surgery)

V roce 2008 byla Praha vybrána místem uskutečnění 1. CECS, prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Akce se zúčastnilo ve dnech 22.–26.4. 2008 více než 500 chirurgů, gastroenterologů, radiologů a dalších specialistů ze 32 zemí světa. Kongres založil každoroční tradici Středoevropských chirurgických kongresů a po odborné a společenské stránce byl vysoce hodnocen (European Surgery, 2008; 40: 89–90).

Organizace odborné akce

Jako každoročně Chirurgická klinika UK 2. LF a ÚVN Praha organizovala XVIII. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie na hradě Loket ve dnech 2.–3. 4. 2008, tentokrát za přítomnosti zástupců NRC, Ministerstva zdravotnictví a ZP. Téma: Diagnosticko–terapeutické standardy v onkochirurgii.

Organizace odborné akce

Klinika organizovala XVI. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie na hradě Loket. Téma: „Aktuální problémy onemocnění slinivky břišní“, probhělo ve dnech 12.–13. 4. 2007.