Dr. Radek Doležel spoluautorem kapitoly v monogragii Infekce v ortopedii

V roce 2022 byla vydána monografie Infekce v ortopedii. Jedná se první velkou učebnici vydanou v České republice, která se komplexně věnuje septické ortopedii. MUDr. Radek Doležel, Ph.D., z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN je spoluautorem kapitoly Infekce chirurgických ran.