Centrum miniinvazivních operačních postupů gastrointestinální a HPB chirurgie

V roce 2020 jsme dokončili implementaci miniinvazivních operačních postupů ve všech oblastech HPB chirurgie a gastrointestinální chirurgie. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN disponuje nyní kompletním spektrem miniinvazivních laparoskopických a torakoskopických výkonů prováděných odborníky jednotlivých specializovaných podoborů.

V oblasti břišní chirurgie naši specialisté operují miniinvazivními postupy zejména onkochirurgické pacienty s postižením hepatopankreatobiliární oblasti, pacienty s nádory kolorekta i ostatních částí trávicí soustavy. V oblasti hrudní chirurgie dominuje program komplexní léčby plicních metastáz kolorektálního karcinomu. Významných úspěchů dosahujeme v laparoskopické operační léčbě u pacientů s nespecifickými střevními záněty a v chirurgické léčbě obezity.