Hlavní pořadatelství sympozia Onkologie ve změnách pravidel a příležitostí

Pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha pořádala 12. dubna 2018 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN ve spolupráci se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Českou onkologickou společností ČLS JEP a Odbornou sekcí HPB Chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP již XXVII. jarní sympozium Loket 2018 na zámku Zbiroh a 13. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Akce se zúčastnilo 75 účastníků, byla zařazena do vzdělávacích akcí do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Sympozium bylo pořádáno s podporou MO1012.