4. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie

V pondělí 3. 12. 2018 v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze úspěšně proběhlo již 4. sympozium věnované miniinvazivní laparoskopické chirurgii. Motem sympozia bylo stejně jako v letech minulých „Trick and Tips“ laparoskopických operací. Forma prezentací byla autory komentované video s následnou diskusí auditoria. Přednášející prezentovali své laparoskopické zkušenosti, operační postupy, řešení komplikací v oblasti horní části zažívacího traktu, zkušenosti z kolorektální chirurgie, operace kýl, bariatrické chirurgie a problematiky cholecystektomií a žlučových cest. Doc. L. Marko, přednosta II. Chirurgické kliniky SZU FNsP FDR z Bánské Bystrice, přednesl jako Lecture of the Art přenášku na téma Náš súčasný pohľad na GER a laparoskopickou fundoplikáciu.

Během sympozia si 96 účastníku vyslechlo celkem 16 velice zajímavých sdělení.

Akce byla zařazena jako vzdělávací akce do registru České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16.

Akce byla pořádána s podporou MO1012.