Provedli jsme 3 000 operací a 130 robotických výkonů v celém rozsahu gastrointestinálního traktu

Navzdory omezením po požáru v nemocnic jsme provedli přes 3 000 operací a poprvé se nám podařilo zvládnout 130 robotických výkonů v celém rozsahu gastrointestinálního traktu (resekce jícnu, žaludku, kolorekta a operace v HPB oblasti).