Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Semináře se konají ve čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

14. března Význam optické koherentní tomografie v diagnostice neurologických onemocnění
MUDr. Jana Preiningerová Lízrová
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK
 
20. března
středa 16.00–17.00
Human spatial navigation: Via locomotor mazes, virtual reality and back again
Michael Bauer, B.Sc., Dr. Robby Schoenfeld
Clinical Psychology at the University Halle
 
28. března Novinky v léčbě spinální svalové atrofie – léčba dětských a dospělých pacientů
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Klinika dětské neurologie a Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
4. dubna
11. dubna
18. dubna
 
seminář se nekoná
 
25. dubna Okno do mozku – využití EEG pro sledování fyziologických procesů
Mgr. Jiří Hammer, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
2. května
9. května
 
seminář se nekoná
 
16. května Embolický iktus z neurčeného zdroje (ESUS)
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
23. května Epileptic Seizures and Conciousness: classifications, words and concepts
Walter van Emde Boas, MD, PhD
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede and Zwolle
 
29.–31. května
KURZ
Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek – kurz metodologie výzkumu
Prof. Ross Andel, Ph.D.
University of South Florida
 
30. května Základy pro úspěšnou publikaci výzkumu
Prof. Ross Andel, Ph.D.
University of South Florida
 
6. června Základy pro úspěšnou publikaci výzkumu
Prof. Ross Andel, Ph.D.
University of South Florida
 
13. června Cévní onemocnění míchy
MUDr. Ondřej Chudomel, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
20. června Bolesti hlavy – update
MUDr. Zuzana Matoušová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
27. června Dynamická neuromuskulární stabilizace
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Klinika rehabilitace a TV lékařství 2. LF UK a FN Motol
 


Na setkání se těší

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 14. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor