Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Semináře se konají ve čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

11. října 2018 Možnosti a lékové interakce fytofarmak v neurologii
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, VFU Brno
 
18. října 2018 Comprehensive modelling of primary visual cortex: an application in visual cortical prosthesis
Mgr. Jan Antolik, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, KSVI
 
25. října 2018 Vaskulární parkinsonský syndrom
MUDr. Kateřina Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
1. listopadu 2018 Moderní formy chronobiologické léčby
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
 
8. listopadu 2018 Experimentální modely ischemie mozku
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
 
15. listopadu 2018 Dekomprese u ischemické CMP – neurologický a neurochirurgický pohled
MUDr. Hana Magerová, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Václav Dlouhý
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 
23. listopadu 2018
pátek od 14.30
MRI in epilepsy: clinical evaluation and new advances
Simon Keller, Associate Professor
The University of Liverpool
pozvánka
 
26. listopadu 2018
pondělí od 11.00

Mechanisms of Epileptogenesis: Insights from Recent Mouse Models

Dr. Albert J. Becker
Department of Neuropathology, University of Bonn

pozvánka
 

6. prosince 2018 High grade gliomy a jejich léčba
MUDr. Tomáš Novák
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
13. prosince 2018 Diagnostika a indikace léčby ischémií ve vertebrobazilárním povodí
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
 
20. prosince 2018

Neurologové na cestách
MUDr. Petr Janský Kongo, Kamčatka
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Hynek Lachmann Mt. Blanc

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
9. ledna 2019
středa 15–18 hod.
Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Malá levá posluchárna (program na zvláštních pozvánkách)
 
10. ledna 2019 Indikace scintigrafických vyšetření v neurologii
prim. MUDr. Kateřina Táborská
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
 
17. ledna 2019 Dušnost u neurologických onemocnění
MUDr. Hana Magerová, Ph.D. akutní stavy
MUDr. Daniel Baumgartner chronické stavy
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
24. ledna 2019 Seminář doktorandů I.
MUDr. Kmetonyová, MUDr. Mojžišová, MUDr. Olšerová
 
31. ledna 2019 Seminář doktorandů II.
MUDr. Elišák, MUDr. Martinkovič, MUDr. Šulc
 
7. února 2019 Cerebrovaskulární péče ve FN Motol – výsledky roku 2018
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 


Na setkání se těší

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 5. 10. 2018 / Poslední aktualizace: 22. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor