Semináře Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Semináře se konají ve čtvrtek od 15 do 16 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

11. října 2017
středa
15–18 hod.
60 let neurologie v Motole
(Kinosál, program na zvláštních pozvánkách)

 
12. října 2017
od 17 hod.
EEG-fMRI in focal and generalised epilepsy
Dr. Andrew Bagshaw BSc, MSc, PhD
Centre for Human Brain Health University of Birmingham, UK
 
19. října 2017 Nová klasifikace záchvatů a epilepsií
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
2. listopadu 2017 Cognitive Neurology in Dementia – Pitfalls and Opportunities
Prof. Michael Hornberger
Applied Dementia Research, Norwich Medical School, University of East Anglia, UK
 
9. listopadu 2017 Amyotrofická laterální skleróza
1. Epigenetika c9FTD/ALS
2. Modelování c9FTD/ALS přímou transdiferenciací kožních fibroblastů do indukovaných neuronů

MUDr. Peter Bauer, Ph.D.
Bioinova, s. r. o.
 
30. listopadu2017 Systematická chyba při hodnocení Mingazziho zkoušky
Semiautomatická lokalizace anatomických struktur v mozkovém kmeni

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
7. prosince 2017 Bolesti hlavy – nové trendy
MUDr. Zuzana Matoušová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
14. prosince 2017 Indikace operačních výkonů u degenerativních onemocnění páteře
doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D., MUDr. Martin Bláha, Ph.D., prim. MUDr. Jiří Preis
Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
21. prosince 2017 Neurologové na cestách
(program bude upřesněn)
 
4. ledna 2018 Lehké mozkové poranění – komoce mozková
MUDr. Ondřej Chudomel, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
10. ledna 2018
středa
15–18 hod.
Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kinosál (program na zvláštních pozvánkách)
 
18. ledna 2018 Zobrazovací metody u extrapyramidových onemocnění
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
 
25. ledna 2018 Neuropsychologická diagnostika malingeringu
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
1. února 2018 Seminář doktorandů
(program bude upřesněn)

 


Na setkání se těší

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 11. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor