Semináře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v zimním semestru 2023/2024

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

2. listopadu 2023
14-16hod

Vědecká konference 2. LF UK
Blok Neurovědy a neurologie
Velká posluchárna (program na webu 2. LF UK)

 

9. listopadu 2023

Hereditární ataxie s pozdním nástupem – pokroky v genetice i léčbě
Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., MUDr. Simona Karamazovová, MUDr. Emilie Vyhnálková, Ph.D.
(Centrum ERN RND pro spinocerebelární ataxie)

 

23. listopadu 2023

Umíme komunikovat a řešit konflikty?
PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. 
(Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol) 

 

7. prosince 2023

PART a LATE

MUDr. Martina Laczó, Ph.D. 
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

 

14. prosince 2023

Nukleární medicína v diferenciální diagnostice neurodegenerativních onemocnění
Prim. MUDr. Kateřina Táborská
(Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol)

 

21. prosince 2023

Předvánoční seminář
 

 

4. ledna 2024

Katetrizační léčba fibrilace síní
Doc. MUDr. Jakub Honěk Ph.D.
(Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

 

10. ledna 2024
středa 15–18 hod.

Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Velká posluchárna (program na zvláštních pozvánkách)

 

18. ledna 2024 Seminář postgraduálních studentů I.
MUDr. H. Hadžić, MUDr. Škorvagová
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 
 
25. ledna 2024 Seminář postgraduálních studentů II.
MUDr. Blichová, MUDr. Havlíček, MUDr. Benešová
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 
 

1. února 2024
14:30 hod.

Funkční poruchy hybnosti
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN
(Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
 
8. února 2024 Novinky ve WHO klasifikaci nádorů CNS
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 
(Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol)
 

Na setkání se těší

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky 

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 24. 10. 2023 / Upraveno: 1. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.