Semináře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v letním semestru 2023

Štítky

Plán seminářů na letní semestr 2022/2023

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. 
v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak

11. května 2023

Cestovní medicína a importované neuroinfekce

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

(Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol) 

25. května 2023

Současné algoritmy a novinky v léčbě gliomů

MUDr. Tereza Kohlová

(Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

Nový termín přednášky MUDr. Kohlové bude určen na podzim.

1. června 2023

Epileptický myoklonus

MUDr. David Krýsl, Ph.D.

(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

8. června 2023

Novinky z ESOC 2023

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO a kolektiv KCC

(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

15. června 2023

Cleaning the brain garbage to improve cognition and quality of life in the elderly

Evandro Fei Fang, PhD

(University of Oslo and Akerhus University Hospital)

15. ꟷ 16. června 2023

 

Kurz metodologie výzkumu

prof. Rostislav Anděl, PhD

(Arizona State University)

2. LF UK a FN Motol, výuková místnost SP1

22. června 2023

Changing the course of a rare disease: Insights from Friedreich Ataxia

Jennifer Farmer, MD, PhD 

(FARA - Friedreich's Ataxia Research Alliance) 

29. června 2023

Nefarmakologické zvládání násilí

Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 

(Psychiatrická klinika LF a FN Plzeň)

Na setkání se těší
 
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
přednosta kliniky 

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO 
zdravotnický zástupce přednosty

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 28. 4. 2023 / Upraveno: 23. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.