Seminář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Štítky

Milé kolegyně a kolegové,

zveme vás na seminář Neurologické kliniky, ve čtvrtek 30. března od 15.00 v knihovně kliniky (uzel D, 2. p.).

Název přednášky: Efficacy of Repositioning Therapy in Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Preexisting Central Neurologic Disorder

Přednáší: dr. LEE HSUN-HUA, která se dlouhodobě věnuje péči o pacienty s poruchami rovnováhy v neuro-otologickém centru Department of Neurology, Taiwan Medical University

Těšíme se na setkání,

MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 28. 3. 2023 / Upraveno: 29. 3. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.