Pravidelné semináře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.
150 06 Praha 5 Motol, budova G, komunikační uzel E, 2. patro, stážovna

Datum

Přednášející

Téma

21. 9. 2018

Mgr. Jan Illner

POCT vyšetření kreatininu před podáním kontrastní látky

19. 10. 2018 Mgr. Milan Polák Vyšetření LBP-markeru sepse
16. 11. 2018 MUDr. Ondřej Studeník Kostní markery dle IFCC
7. 12. 2018

Ing. Martin Valkus

Interference biotinu v imunochemii
25. 1. 2019 Ing. Kateřina Dunovská Vitamin K – novinky
8. 3. 2019 Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D. Vyšetření GDF-15 v kardiologii
22. 3. 2019 MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ph.D. Glykovaný albumin
31. 5. 2019 Mgr. Monika Šrámková Vyšetření acidofilní labilní podjednotky v endokrinologii
21. 6. 2019 Ing. Lenka Hanousková Tumorové markery v urologii – novinky

 

prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
přednosta Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Praha dne 3. 9. 2018

Vydáno: 7. 9. 2018 / Poslední aktualizace: 13. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor