Plán seminářů Neurologické kliniky na zimní semestr 2022/2023

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře. Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

 

 

24. listopadu 2022

 

Jak blízko jsme personalizované medicíně v psychiatrii?

Prof. MUDr. Martin Alda, FRCPC

(Dalhousie University, Halifax)

 

 

8. prosince 2022

 

Nové možnosti v léčbě migrény

MUDr. Zuzana Matoušová

(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

 

15. prosince 2022

 

Cerebrovaskulární seminář – výsledky KCC Motol za rok 2021

Pracoviště KCC Motol – koordinuje doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

 

 

5. ledna 2023

 

Kochleární implantáty, indikace, rehabilitace sluchu

MUDr. Zdeněk Fík, MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.

(Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol)

 

 

11. ledna 2023

středa 15–18hod

 

Motolský epileptochirurgický den

společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Velká posluchárna (program na zvláštních pozvánkách)

 

 

19. ledna 2023

 

Prognózování pacientů po srdeční zástavě

koordinuje doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO a MUDr. David Krýsl, Ph.D.

(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

 

26. ledna 2023

 

Mikrobiota není jenom pytel bakterií

Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

(Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

 

2. února 2022

 

Sex Differences in Alzheimer Disease

Dr. Maria Theresa Ferretti

(Woman Brain Institute, Zürich)

Přednáška v rámci Konference STÁRNUTÍ
Malá pravá posluchárna FN Motol 

 

16. února 2023

 

Seminář pro ambulantní neurology

Koordinuje prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. a doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

 

Na setkání se těší
 
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
přednosta kliniky 

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO 
zdravotnický zástupce přednosty

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 

Vytvořeno: 15. 11. 2022 / Upraveno: 30. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.