Plán seminářů Neurologické kliniky na zimní semestr 2019/2020

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod.
v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak

17. října 2019 Protokoly MRI v neurologii
MUDr. Lukáš Mikšík
(Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol)
 
31. října 2019

Subjektivní kognitivní obtíže v seniorské populaci a jejich význam pro klinickou praxi
Mgr. Hana Marková, Ph.D.
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
 

7. listopadu 2019

Racionální diagnostika neuroinfekcí
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
(Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
 

14. listopadu 2019

ZRUŠENO A PŘESUNUTO NA JARO 2020

 

Optoneurofyziologie – (kraniální) okno do mozku
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
(Ústav fyziologie 2. LF UK)

 

21. listopadu 2019

Preclinical Alzheimer´s Disease – from animal research to population screening with the Sea Hero Quest mobile app.
Prof. Michael Hornberger, MD, PhD
(University of East Anglia)
 

5. prosince 2019

Sonografické vyšetření periferního nervového systému
MUDr. Hynek Lachmann
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
 

12. prosince 2019

Genetické příčiny epilepsií
MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.
(Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol)
 

19. prosince 2019

Neurologové na cestách
MUDr. Adam Kalina a další
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
 

8. ledna 2020
středa 15-18hod

Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Velká posluchárna (program na zvláštních pozvánkách)
 

16. ledna 2020

Seminář postgraduálních studentů I.
(MUDr. Petržalka, MUDr. Kalina)
 

23. ledna 2020

Seminář postgraduálních studentů II.
(MUDr. Martínková, MUDr. Janský)
 

30. ledna 2020

Preclinical Alzheimer´s Disease – how PET imaging is paving the way for preventive clinical trials
Prof. Bernard Hanseeuw, MD, PhD
(Institute of Neuroscience, Université Catholique de Louvain,
Gordon Center for Medical Imaging, Harvard Medical School)
 

Na setkání se těší

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky

Prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vydáno: 15. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 15. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor