Aktuality pro zaměstnance

0

V pondělí 16. března 2020 se v souvislosti s nejnovějšími opatřeními a usneseními vlády sešel krizový štáb 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Co projednával, na čem se usnesl a jak se opatření dotýkají studentů a zaměstnanců 2. LF UK, vysvětluje v rozhovoru děkan fakulty prof. Vladimír Komárek. Natočeno 17. 3. 2020.

0

Aktualizováno 19. 3. 2020. V reakci na nejnovější vývoj v souvislosti s nákazou koronaviru a onemocněním COVID-19 aktualizuje fakulta pokyny pro studenty a zaměstnance. Průběžně doplňujeme informace z rektorátu UK a v posledních dnech také ve větší míře aktuality pro podporu distanční výuky.

0

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracovali prof. Pavel Dřevínek a dr. Petr Hubáček z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s dr. Barborou Mackovou, vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ.

0

Vybraná pracoviště 2. lékařské fakulty nabízejí spolupráci dalším zaměstnancům fakulty. Pro podrobnější informace kontaktujte jednotlivá pracoviště, případně koordinátorku této aktivity...

0

Uskuteční se v pátek 3. 4. od 9.00 do 11.00...

0

Koná se ve středu 22. 4. od 15.00 do 17.00...

0

Koná se ve středu 1. 4. od 15.00 do 17.00...

0

Vzhledem k současné situaci je uzavřena pokladna 2. lékařské fakulty...

0

Nakladatelský dům Grada a s ním spolupracující vydavatelé bezplatně zpřístupnili studentům a zaměstnancům fakult Univerzity Karlovy celou kolekci BOOKPORT.

0

Z důvodu velké vytíženosti univerzitního prostředí Adobe Connect jsme v těchto dnech nuceni limitovat počet souběžně běžících online konferencí zavedením povinné rezervace na konkrétní datum a čas. Podrobnosti zde.

0

Sdělení organizátora prof. Jana Trky

0

Obracím se na Vás, abych Vás ubezpečil, že vedení 2. lékařské fakulty pozorně sleduje a vyhodnocuje vývoj situace...

0

Vzhledem k opatřením souvisejícím s šířením koronaviru je klub Dr. Voják až do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení.

0

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

0

Trail databáze DynaMed, prestižního klinického informačního zdroje pro medicínu založenou na důkazech, je k dispozici do 6. 4. 2020.

0

Doc. Dana Göpfertová, vedoucí Ústavu epidemiologie 2. LF UK, odpovídá na další otázky stran onemocnění COVID-19. Natočeno v úterý 3. března 2020.

0

Hokejový tým 2. lékařské Motol Pelicans porazil družstvo 3. lékařské fakulty. Zápas přibližuje kapitán týmu Jakub Mlčoch.

0

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK vás zve na čtyři přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Stále je možné se přihlašovat.

0

Alzheimer nadační fond v letošním roce opět vyhlašuje cestovní granty a soutěže.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Centrum pro podporu e-learningu vás srdečně zve na školení e-learningu zaměřené na Moodle, Adobe Connect, Streamservery a wikisystémy. Všechna školení probíhají formou workshopu v učebně vybavené počítači. Přihlašování na školení je možné přes jednotnou vzdělávací aplikaci UK.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

0

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

0

Program nabízí Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, podrobnosti v letáku a brožuře (pdf).

0

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.