Aktuality pro zaměstnance

0

Jak se chovat po návratu z oblasti, kde se vyskytla nákaza? Co dělat, pokud na sobě pozorujeme příznaky typické pro onemocnění koronavirem? Jaké je stanovisko fakulty k cestám do rizikových oblastí?

0

Grantová agentura České republiky veřejnou soutěž na podporu grantových projektů.

0

Koná se ve čtvrtek 26. března 2020 mezi 14. a 17. hod. v Pelouchově posluchárně (kampus 2. lékařské fakulty Plzeňská). Studenti srdečně zváni.

0

Vyzýváme doktorandy, aby se hlásili pro letošní ročník ceny, a to do 10. března 2020.

0

Zveme vás na seminář How to Write and Publish Your Papers in High Impact Journals, který proběhne 26. března 2020 v 15.00 v místnosti 0.14 v UK Pointu (Celetná 13, Praha 1).

0

Beseda s gen. Petrem Pavlem se koná ve středu 4. 3. od 18.30 ve Velké posluchárně.

0

Alzheimer nadační fond v letošním roce opět vyhlašuje cestovní granty a soutěže.

0

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/2021 je 15. března 2020.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

0

Centrum pro podporu e-learningu vás srdečně zve na školení e-learningu zaměřené na Moodle, Adobe Connect, Streamservery a wikisystémy. Všechna školení probíhají formou workshopu v učebně vybavené počítači. Přihlašování na školení je možné přes jednotnou vzdělávací aplikaci UK.

0

Multiscan hledá lékaře pro Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje.

0

Přednosta Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostující profesor 2. LF UK bude přednášet 12. března 2020 od 14.00 do 15.30 hod. v knihovně Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro).

0

Otevírací doba pop-up krámku na prodej oblečení a triček bude každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00.

0

Tzv. zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z roku 1970...

0

Tradiční výroční ples 2. lékařské fakulty se koná v sobotu 7. března 2020 v Národním domě na Vinohradech.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

0

Program nabízí Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, podrobnosti v letáku a brožuře (pdf).

0

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK vás zve na čtyři přednášky z cyklu autorské právo a e-learning.

0

se zájmem o obor rehabilitační a fyzikální medicína

0

Strategické uskupení Central vyhlašuje výzvu pro rok 2020.

0

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

0

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

0

Během příštích letních prázdnin (19.–25. července 2020) Résonnez uspořádá Summer International Radiology Course 2020...

0

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.