Aktuality pro zaměstnance

0

Výuka na 2. LF UK pokračuje od pondělí 15. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud.

0

Konference Mladých lékařů proběhne on-line během března a dubna. Přednášky bude možné zhlédnout i zpětně a bez registrace.

0

Nursing Reference Center Plus je referenční databáze pro zdravotní sestry, studenty a studentky ošetřovatelství a jejich školitele; zdroj můžete vyzkoušet do 22. 3. 2021.

0

Od 1. 3. 2021 bude mít Univerzita Karlova měsíční zkušební přístup k nástroji Writefull.

0

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů

0

LUMC Global a Leiden Medical Center pořádají odbornou online akci na téma Inovace ve fetální terapii, která se uskuteční 15. dubna 2021 od 15.30 do 18.00 hodin. Registrace zdarma.

0

Univerzita Karlova spustila nový web karlovkaonline.cz zaměřený na metodiku online výuky a zkoušení. Je určen především pro zájemce z řad akademických pracovníků a doktorandů.

0

Nové návody i záznamy webinářů.

0

Koná se v červnu a červenci 2021, přihlášky do května; informace v příloze.

0

Covidová doba omezuje možnosti postgraduálního vzdělávání lékařů. Proto lékaři z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol spolu s dalšími dětskými klinikami v ČR iniciovali cyklus webinářů s cílem přinášet nové odborné podněty z klinické praxe.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA nabízí stipendia na jazykové kurzy a tematické letní školy v Bavorsku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. března 2021.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek do jarního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci zde. Uzávěrka je 14. března 2021 (do půlnoci).

0

Kalendář akcí od 25. 1. 2020 do 27. 4. 2021.

0

Otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a připravované vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu. Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021.

0

Univerzita Karlova vyhlašuje 6. ročník soutěže Primus UK (rok 2022). Návrhy lze podávat do 20. dubna 2021.

0

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.

0

Až do odvolání platí na Oddělení Ph.D. studia upravené úřední hodiny. Vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme studenty a školitele, aby své záležitosti vyřizovali (pokud je to možné) e-mailem nebo telefonicky.