Aktuality pro zaměstnance

0

Pozměňovací návrhy Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 jdou do senátu. V souladu s platnými předpisy je předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním zpřístupnit tento dokument členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Informace o přihlašování v rámci nového kola Grantové agentury UK.

0

2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole srdečně zvou na slavnostní koncert Suity pro violoncello solo, který se uskuteční ve středu 2. října 2019 v 18.30 ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 1, Praha 1).

0

Partnerská univerzita ve Wakayamě vypsala přihlašování na doktorské kursy.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Zveme vás na workshop zaměřený na vědecké publikování, který se koná ve čtvrtek 26. 9. od 14.30 hod. Workshop proběhne v anglickém jazyce.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2019/2020.

0

Chcete mít přehled o tom, co je nového na webu a co se děje na fakultě? Napojte se na jeden z fakultních RSS kanálů, jejichž prostřednictvím se vám budou automaticky stahovat záhlaví článků a aktualit z našeho webu...

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2019 lze podávat do 1. října.

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.