Aktuality pro zaměstnance

0

Zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 2. října 2021. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z let 1970 a 1971.

0

Druhý ročník sportovního klání mezi fakultami a nově i nemocnicemi.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční Kurz pedagogických dovedností, určený pro zaměstance a doktorandy 2. lékařské fakulty.

0

V pátek 24. září 2021 pořádá Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol interaktivní kurz věnovaný vestibulární problematice.

0

Univerzita Karlova přichází s nabídkou pro děti zaměstnanců UK, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.