Salzburský seminář o infekcích byl skvělou zkušeností

23. 8. 2023

Salzburský seminář na téma infekčních nemocí byl nabitý informacemi, praktickým tréninkem, ale také nabídl příležitost poznat kolegy z 30 zemí světa. Českou republiku letos na semináři reprezentovali tři lékaři ze dvou našich pracovišť 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.