HORIZON 2020 – všeobecně

Vítáme vás na stránkách věnovaných všeobecným informacím o 8. rámcovém programu – tedy HORIZON 2020 (v češtině také označovaný jako HORIZONT 2020). HORIZON 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU v programovém období na roky 2014–2020. Jedná se o největší a nejvýznamnější program financující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace.

Program H2020 navazuje na tzv. 7. rámcový program v letech 2007–2013, ale liší se větším důrazem na podporu inovací, což by se prakticky mělo projevit např. v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.

Pro více informací doporučujeme sledovat zejména Český portál programu H2020 spravovaný Technologickým centrem AV ČR (tzv. národním kontaktním bodem) a portál Evropské komise programu H2020 (v angličtině). Důležité pro každého žadatele jsou zejména aktuálně otevřené výzvy, ty můžete sledovat zde.

Nezapomínejte, že se jedná o projekty velkého rozsahu náročné nejen po finanční stránce, ale také administrativně. Pracovníci děkanátu jsou připraveni vám pomoci, je však potřeba projektové plány v dostatečném předstihu konzultovat a představit vedení fakulty. To se samozřejmě týká nejen projektů, u kterých bude 2. LF UK hlavním řešitelem, ale také těch, u kterých budeme vystupovat v roli partnera.

Projekty můžete konzultovat na několika místech, ale začněte nejlépe u nás – Grantovém oddělení 2. LF UK, tel: 224435828, Ing. Renáta Bourahi.

Později doporučujeme také konzultovat projekt s Technologickým centrem AV ČR – s naším národním kontaktním bodem, a případně poté zaslat projekt i komisi EU k předběžnému schválení.

Vydáno: 22. 2. 2016 / Poslední aktualizace: 23. 2. 2016 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska